Administration (inloggning för kunder)

 
Driften och supporten av dina webbhotelltjänster kommer under de närmaste veckorna att flyttas från Telenor till Levonline.


Telenor fokuserar på kommunikationstjänster
Telenor AB kommer framöver helt att fokusera sin verksamhet på att erbjuda effektiva kommuniktionstjänster till medelstora och stora företag på den Svenska marknaden. Som en följd av detta inriktningsbeslut har Telenor valt att inte längre utveckla och producera webbhotelltjänsterna Internethotellet, Algohotellet samt de webbhotelltjänster som tidigare ingått i Internet5s verksamhet och överlåter därför denna del till Levonline.

Sveriges största och mest välrenommerade webbhotell
Levonline är ett av Sveriges största och mest välrenommerade webbhotell med erkänt hög teknisk kompetens och bra support. Levonline har varit verksamma i ISP och webbhotellbranschen sedan 1994 och hanterar idag drygt 6000 företagskunder. Levonline har i flera omfattande kundundersökningar visat på en mycket hög kundnöjdhet och kommer tillsammans med Telenor att kämpa för att göra även dig till en nöjd kund.

Levonline tar över supporten
Levonline kommer även att ta över supporten och administrationen av uppringd Internetaccess via modem för er som använder det som komplement till era webbhotelltjänster.

Vill du vet mer?
Om du vill vet mer om Levonline eller har andra frågor som du vill få besvarade. Läs mer!